ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พอใจการดำเนินงานเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการฟื้นฟูไร่ชาเก่าให้เป็นวิสาหกิจชุมชน

13

1

          ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อทคณะมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายรัฐบาล โดยมีนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย และพันจ่าตรีเทวัญ ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ

          หลังจากนั้นผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะไปมอบพันธุ์ไม้ในโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจครบวงจรในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ที่ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย หรือเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้มีการเพาะชำกล้าไม้หลายชนิด การเพาะเลี้ยงจิ้งรีด การลี้ยงชันโรงและการปลูกพืชอื่นๆ อีกมากมาย ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.) จังหวัดเชียงราย ที่ไร่รื่นรมย์ และตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาชาวบ้าน เพื่อฟื้นฟูชาเก่า ของอำเภอเทิง สำหรับไร่รื่นรมย์เป็นไร่เกษตรอินทรีย์ที่ใช้การบริหารจัดการแบบครบวงจรมีทั้งโฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จุดชมวิว และกิจกรรมภายในไร่ไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ และด้านอื่นๆ

          สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาชาวบ้าน ที่บ้านแม่ลอย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้มีการฟื้นฟูไร่ชาเก่าซึ่งเป็นชาพันธุ์อัสสัม ปลูกในแหล่งธรรมชาติ หรือเรียกอีกอย่างคือชาใบเมี่ยงที่นำมาแปรรูปเป็นเมี่ยงทรงเครื่องบรรจุกล่องพลาสติกมีรสชาติเค็มและฝาด และแปรรูปเป็นชาอัสสัมบรรจุห่อ สามารถเป็นสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของบ้านแม่ลอย ตำบลแม่ลอยแห่งนี้ได้อีกทางหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.