อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

12

1

13 มิ.ย.60 นายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.สำนักการช่าง อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต โดยวิธี Pavement                In-Place Recycling   สายทาง ชร. ถ 1-0031 เชื่อมระหว่างบ้านโพธิ์ชัย หมู่ 7 ต.เวียงเหนือ-บ้านด้าย และหมู่ 4 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.