อบจ.เชียงราย ฮอมบุญ หล่อเทียนพรรษา

13

3

27 มิ.ย. 60 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “อบจ.เชียงราย ฮอมบุญ หล่อเทียนพรรษา” ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำไปถวายยังพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงราย และยังเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.