อบจ.ชร.อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรื่องโรคเอดส์

19

3

27 มิ.ย.60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี 2560 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการป้องกันโรคเอดส์เและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.