ทน.เชียงราย ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

5

3

วันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ( โรงเรียนเทศบาล ๑ , ๔ , ๗ ,๘ )และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เพื่อเกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมจะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานระดับสากล 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.