นศ.มฟล.บริจาคเลือดถวายพระราชกุศลสมเด็จย่า 22 ปี

16

b

ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงราย จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสวรรคตเป็นปีที่22 โดยมีนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้รวมพลังร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อร่วมเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของปวงชนชาวไทย โดยบรรยากาศการรับบริจาคโลหิต เป็นไปอย่างคึกคักและทางเหล่ากาชาดได้มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกับของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ผู้บริจาคโลหิต
สำหรับกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้จัดขึ้นเพื่อต้องการลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่ต้องใช้สำหรับช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย จากผู้บริจาคโลหิตที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะทำให้โลหิตที่ได้รับบริจาคมีคุณภาพ และทำให้เกิดเครือข่ายมีผู้บริจาคโลหิตรายหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น นักศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างคุณธรรมในเรื่องความเสียสละ สร้างความตระหนักรู้ ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้ ด้วยการเสียสละแบบไม่หวังสิ่งตอบแทน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.