น้ำท่วมกระทบวัวกระบือไม่มีพื้นที่เลี้ยงเจ้าของต้องพายเรือเกี่ยวหญ้า

11

IMG_2527

 

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านใหม่นาวา หมู่ 20 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต้องนำโคและกระบือที่ชาวบ้านเลี้ยงกว่า 200  ตัวมาเลี้ยงรวมกันไว้สวนสาธารณประจำหมู่บ้านและบางส่วนต้องนำไปเลี้ยงไว้ในบ้านร่วมกับผู้อยู่อาศัย หลัง หลังโคและกระบือทั้งหมดไม่มีที่อยู่อาศัย เนื่องจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในหนองน้ำหนองหลวง ซึ่งถูกใช้เป็นปางเลี้ยงสัตว์เพิ่มสูงขึ้นจนท่วมที่อยู่อาศัยทั้งหมด ทำให้ต้องนำหนีน้ำเข้ามาอาศัยอยู่บนพื้นที่สูง 

นอกจากจะกระทบต่อถิ่นที่อยู่แล้วยังมีปัญหาในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะหญ้าทั้งที่ออกตามธรรมชาติและที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลูกไว้ถูกน้ำท่วมทั้งหมด ทำให้ชาวบ้านต้องพายเรือเป็นระยะทางไกลเพื่อเกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงโคกระบือ 

นางมะลิ มะโนวงศ์ อายุ 51 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านใหม่นาวาเปิดเผยว่าน้ำหนองหลวงได้ท่วมมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว โดยนอกจากจะท่วมพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวกว่า 1,000 ไร่ แล้วยังส่งผลต่อการเลี้ยงสัตย์ที่ไม่มีอยู่อาศัยกหญ้ายังหายาก โดยตอนนี้ยังอาหารหญ้าที่ชาวบ้านปลุกไว้สำรอง ซึ่งเหลือบางส่วนแต่ใหญ่ถุกน้ำท่วมต้องพายเรือไปเก็บเกี่ยว ถ้าหากฝนยังอยุ่เช่นนี้และยังไม่สามารถระบายน้ำออกจากหนองหลวงได้ จะทำให้สัตวืขาดแคลนหญ้าแน่นอนจึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการช่วยเหลือด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.