โรงพยาบาลค่ายฯ เปิดให้กำลังพล และประชาชนทั่วไปทำดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง

15

167111

ที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ได้มีกำลังพล ทหาร จาก ร.17 พัน 3 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช เจ้าหน้าที่ของโรงพยายาลฯ ได้ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบายของกิงทัพภาคที่ 3 ซึ่งการจัดทำดอกไม้จันท์ครั้งนี้ได้มีกำลังพลทั้งจากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 จาก ร.17 พัน 3 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช ผลัดเปลี่ยนกันมาทำดแกไม้จันทน์

167107
พ.อ.นพ. กิตติพันธ์ เฮงสนั่นกูล ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช กล่าวว่า การจัดทำดอกไม้จันทร์ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้จัดทำดอกไม้จันทน์โดยครั้งแรกทางโรงบาลค่าย ฯ ได้จัดทำไปแล้วจำนวน 999 ดอก ซึ่งในครั้งนี้ ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 ที่เปิดโอกาสให้กำลังพล ครอบครัวทหาร ผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการที่ โรงพยาบาลค่ายฯ ได้ร่วมกันทำดแกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.