อบจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

12

7

19 ก.ค. 2560 นางทัชชา สามัคคีนิชย์  ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนนำร่อง จากจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งนำเสนอการดำเนินงานตามมาตรการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ณ ห้องประชุมรับอรุณ อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.