อบจ.เชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดโครงการอบรมเยาวชน ใน“โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”

29

6

20 ก.ค. 60 60 อบจ.เชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดโครงการอบรมเยาวชน ใน“โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ นายวัฒนา ทันเรือน ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.