ทน.เชียงราย จัดทำดอกไม้จันทน์จิตอาสาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9

13

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย จงสุธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (การทำดอกไม้จันทน์ เหรียญโปรยทาน การผูกผ้าประดับ) เพื่อจัดทำดอกไม้จันทน์จิตอาสาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และสามรถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อตนเองและครอบครัว ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.