ครูบาอริยะชาติ นครเชียงราย และตัวแทนกลุ่มกิจกรรมบอกบุญทูเดย์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดตั้งโครงการเพชรล้านนา

13

20

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และตัวแทนกลุ่มกิจกรรมบอกบุญทูเดย์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดตั้งโครงการเพชรล้านนา โดยการเลือกคัดนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีและเรียนดีของทุกโรงเรียนในจังหวัดเชียราย เข้าสอบแข่งขันในสาระวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ พร้อมรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 2 ล้านบาท ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ก่อนที่ท่านพระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ. จะได้บรรยายธรรมเพื่อให้ความรู้ ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น ในห้องประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.