สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เพาะกล้าไม้1ล้านต้นแจกทั่วภาคเหนือฟื้นฟูป่า

39

1

 

นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน) ได้อนุมัติโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่นำเสนอโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 แล้วเพื่อให้มีการจัดหาและเพาะพันธุ์กล้าไม้จำนวนประมาณ 1 ล้านต้นกล้าสำหรับนำไปปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าในพื้นที่ภาคเหนือในเขต 4 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งหลังจากได้รับการอนุมัติทางสำนักก็จะมีการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด 30 กว่าหน่วยงานได้ไปทำการเพาะพันธุ์ต้นไม้ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้แต่ละหน่วยงานนำไปปลูกในพื้นที่รับผิดชอบของตนหน่วยงานละประมาณ 100 ไร่ ก็จะได้พื้นที่ป่าประมาณ 3,000 ไร่

2

 

นายกมลไชย กล่าวว่านอกจากนี้ยังกระจายพันธุ์ไม้ที่เพาะได้ไปให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือภาคประชาชนที่มีความต้องการจะพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนหรือสถานที่ที่ต้องการฟื้นฟูเพิ่มให้ครบทั้ง 1 ล้านต้นกล้าดังกล่าว โดยกระจายไปทั้ง 4 จังหวัด เพราะได้รับทราบว่าหลายหน่วยงานในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะ จ.แพร่ และน่าน ที่มีความต้องการฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งก็สามารถนำต้นกล้าตามโครงการไปปลูกได้โดยต้นกล้าจะเจริญเติบโตพร้อมนำไปปลูกได้ในปี 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้พันธุ์ไม้ที่เพาะจะมีคุณภาพและตรงตามหลักวิชาการ เช่น ต้นกล้าสามารถเติบโตได้เร็ว เมล็ดพันธุ์ไม่ฝ่อ ฯลฯ อย่างแน่นอน

 

3

 

นายกมลไชย กล่าวอีกว่าสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต จ.เชียงราย และ จ.พะเยา รวมกันประมาณ 2.8 ล้านไร่ ซึ่งพบว่าปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ป่าได้หมดไปตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงการฟื้นฟูและมีประชาชนบางส่วนที่ต้องการพิสูจน์สิทธิ์ที่อาศัยและทำกิน ดังนั้นการมีพันธุ์กล้าไม้จำนวนมากกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ดังกล่าวจึงจะเป็นการฟื้นฟูและทำให้ป่าไม้ในอนาคตมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากต่อไป.

 

4

 

5

 

6

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.