ชาวป่าซางแม่จันตามรอยเท้าพ่อผุดกลุ่มย่อยเสริมฟาร์มชุมชนครบวงจร

20

1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในปัจจุบันชาวบ้าน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียราย ได้ดำเนินตามโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ” เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” อย่างแข็งขันโดยใช้ที่สาธารณประโยชน์ของเทศบาล ต.ป่าซาง พื้นที่บ้านป่าห้า ม.6 ต.ป่าซาง เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 1 งานพัฒนาเป็น “ฟาร์มชุมชน” เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินการ มีนายสำราญ บุญวัฒนา เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันชาวบ้านจากทั้งหมด 15 หมู่บ้านใน ต.ป่าซาง ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มประมาณ 500 คน ได้พากันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจร

2

 

นายสำราญ กล่าวว่าภายในฟาร์มชุมชน ต.ป่าซาง มีการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ จำนวน 7 กิจกรรมคือ
1.การทำปุ๋ยหมักกอง
2.การทำปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพที่ทำจากสับปะรดที่กำลังราคาตกต่ำทางชาวบ้านก็นำมาทำน้ำหนักเสียเลยซึ่งช่วยเหลือเรื่องราคาผลผลิตด้วย นอกจากนี้ยังมีน้ำหมักจุรินทรีย์จากหอยเชอรี่และหน่อกล้วย ฯลฯ
3.การปศุสัตว์ด้วยการเลี้้ยงไก่พื้นเมือง และเตรียมพื้นที่สำหรับหมูหลุม
5.เลี้ยงปลา
6.โรงเรือนเพาะเห็ด
6.ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้บานในเดือน ต.ค.นี้
7.ทำนาข้าวจำนวน 6 ไร่

 

4 (1)

 

นายสำราญ กล่าวว่าแต่ละกิจกรรมจะใช้ฟาร์มชุมชนเป็นศูนย์เพื่อให้ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าไปเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและปราชญ์ชาวบ้าน จากนั้นส่งเสริมให้นำไปจัดทำเป็นกลุ่มในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มของตัวเอง เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่ที่มีขยายไปแล้ว 2 กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มเพาะเห็ดก็ขยายไปแล้ว 2 กลุ่มหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งกรณีกิจกรรมอื่นๆ ก็จะส่งเสริมในลักษณะเดียวกัน และหากกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกิจกรรมเหล่านี้อยากเข้ามามีส่วนร่วมก็สามารถทำได้เพราะบางกลุ่มมีกิจกรรมที่เข้มแข็งอยู่แล้ว เช่น กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ ฯลฯ ก็สามารถเข้าร่วมได้เพื่อให้ชุมชน ต.ป่าซาง มีความเข้มแข็งต่อไป

 

5 (1)

“สำหรับการบริหารจัดการนั้นทางฟาร์มชุมชนจะสนับสนุน เมื่อมีรายได้จากกลุ่มต่างๆ ก็จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือใช้สำหรับบริหารจัดการ นำไปเป็นกองทุนของกลุ่มย่อยนั้นๆ และส่วนสุดท้ายนำมาเป็นทุนสำหรับฟาร์มชุมชนเพื่อใช้ต่อยอดต่อไป ซึ่งเชื่อว่าในระยะยาวจะทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้เกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี.

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.