ภาคเหนือตอนบน 2 สร้างเครือข่าย เมืองแห่งผักปลอดสารพิษสร้างสุขภาพทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว(คลิป)

5

IMG_7519

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11ส.ค.60 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยตัวแทน ผวจ.จังหวัด พะเยา แพร่ และน่าน รวมทั้ง นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ร่วมกันเปิดงาน ตลาดสีเขียว หรือ เครือข่ายล้านนาสีเขียว ที่ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

https://youtu.be/wo_YlsFXqQI

โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 12 ส.ค.60 ภายในมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ นำผลิตผลที่ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยในการรับประทานมาจำหน่าย ซึ่งเป็นเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ทั้งนี้การจำหน่ายสินค้านั้นเน้นไปที่อาหารที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จากสารเคมี โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษ ก่อนที่จะนำไปปรุงอาหารที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการจัดตลาดสีเขียวก็เพื่อต้องการให้ เกษตรกรและร้านอาหาร ได้ซื้อขายสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเครือข่ายล้านนาสีเขียว ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยว จ.เชียงราย น่าน แพร่ และพะเยา สามารถเที่ยวชมสวนผักผลไม้ทุก พื้นที่ได้ เนื่องจากปัจจุบันพบว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกเดินทางท่องเที่ยวในเรื่องเกษตรปลอดภัยมากขึ้น

 

นอกจากนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้ร่วมลงนามกับทาง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมทั้ง จ.น่าน แพร่ และพะเยา ในเรื่องการให้ความร่วมมือให้ในการสนับสนุนให้ทุก จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน2 ที่จะทำให้เรื่องเป็นเมืองแห่งผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคี แต่ละจังหวัด ส่งเสริมเกษตรให้มีการปลูกผักที่ปลอดสารพิษ และมี สถานที่จำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรและคนรับประทานก็มีสุขภาพที่ดี

 

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า จ.เชียงรายได้ดำเนินกิจกรรมเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษมาโดยตลอด ปัจจุบันมีสมาชิกในเครือข่ายอาหารปลอดภัยจำนวน มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่มีกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้น เพราะจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษให้กว้างมากขึ้น และยังจะได้พบกับผู้ค้าที่มาจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สามารถเจรจาซื้อ ขายกันโดยตรงได้เลย ทั้งนี้ทาง จ.เชียงราย จะยังคงเดินหน้าในเรื่องการผลักดันให้เป็นเมืองแห่งผักปลอดสารพิษต่อไป เพราะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตร และคนกิน ได้อย่างยั่งยืน เพราะการทำนั้นเป็น การทำได้จริง แถมยังลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วย

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล่าว่า เป็นสิ่งที่ดีอย่างมากที่ทางหน่วยงานอย่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมทั้ง จ.น่าน แพร่ และพะเยา ได้มาลงนามร่วมกัน เพราะจะได้ร่วมกัน ขับเคลื่อนสิ่งที่ดีต่อสังคม โดยยึดหลักธรรมเป็นคำสอนและนำไปปฎิบัติได้จริง แถมยังเห็นผลได้ชัดเจน ในเรื่องอาหารที่ปลอดภาย ทั้งกระบวนการปลูก การผลิต และนำไปสู้การสร้างรายได้ที่ดีให้กับชาวบ้านใน อนาคต

 

ด้านนายกิตติ กล่าวว่านับว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะผสานกลุ่มพลังเกษตรกรทั้ง 4 จังหวัดเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัยให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวหลังจากมีการดำเนินการโครงการอาหาร ปลอดภัยที่ จ.เชียงรายเป็นที่แรกจนประสบความสำเร็จ โดยเริ่มจากการผลิตวัตถุดิบจากเกษตรกรซึ่งทางหน่วยงานได้ลงไปให้ความรู้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรต่างๆจนสามารถสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้ผลิตจนได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค ดังนั้นการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยให้กระจายครอบคลุมไปทั่วทั้งภาคเหนือและทั่วทั้งประเทศจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

นอกจากนี้การดำเนินการและการกระจายความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อาหารปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพราะประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องอาหารอยู่แล้วและยิ่งผลิตอาหารด้วยความปลอดภัยก็จะเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย เป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการของรัฐบาลที่พยายามส่งเสริมให้ประชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.