ก.พาณิชย์สานต่อตลาดชุมชน หนุนกาดกองเก่า เป็น “ตลาดต้องชม” เสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น(คลิป)

14

IMG_5411

ที่บริเวณถนนกาดกองเก่า ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นางอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิด “ตลาดต้องชม กาดกองเก่า” ซึ่งเป็นตลาดแห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย ที่มุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวีดเชียงราย ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และพ่อค้า แม่ค้า ร่วมพิธีเปิด พร้อมนำสินค้าจากท้องถิ่นมาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาและยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เดินเลือกซื้อเลือกหากันอย่างคึกคัก

นางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในทุกด้านสำหรับด้านเศรษฐกิจ ได้มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศหรือเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ เชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ตลาดผ่านการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานต่างๆ ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งภาครัฐจะร่วมมือกับประชาชน เอกชน ประชาสังคม และพัฒนา เพื่อให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั้งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป้าหมายการเปิด “ตลาดต้องชม” ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 231 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561

IMG_5426

ด้่านนายธันวา เหลี่ยมพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ กล่าวว่า “กาดกองเก่า” แห่งนี้จะเป็นแหล่งรวมสินค้าของท้องถิ่นที่นำมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนำมาวางจำหน่ายหลากหลายชนิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อเลือกหา อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมขบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้ ซึ่งบรรยากาศและวิถีชีวิตโดยทั่วไปของพี่น้องชาวอำเภอเชียงของ อยู่กันอย่างเรียบง่ายและยังมีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนเก่าแก่ไว้ให้ชมตลอด 2 ข้างทางกว่า 3 กิโลเมตร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.