เลี้ยงปลาบ่อดินสร้างรายได้เสริมที่ยั่งยืน

29

เลี้ยงปลาในบ่อดิน_๑๗๐๘๒๐_0006

นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าขณะนี้ในกลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่ทำนา ได้หาอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว ซึ่งทั้ง18อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย โดยที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน โดยนำเอาโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มาเป็นจุดเริ่มต้น และรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็ง เพื่อเลี้ยงปลาในบ่อดิน เพื่อเพิ่มมูลคค่าของปลาที่จะออกจำหน่าย

 

และจากการลงพื้นของ นางสายรุ้ง วงศ์สุภา เกษตรอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พบว่าในทุกวันชาวบ้านที่บ้านเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จะผลัดเปลี่ยนกันมาให้อาหารปลา ที่ได้เลี้ยงเอาไว้ในบ่อดิน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริม โดยนำเอาโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มาเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการ เพราะถือว่าการเลี้ยงปลาในบ่อดิน เมื่อนำปลาออกขาย จะเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน เพราะมีรสชาติที่ต่างจากปลาที่เลี้ยงทั่วไป และการเลี้ยงที่นี้จะเป็นปลาหลากหลายสายพันธุ์

นายทวี ชาวสวน ประธานกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน โครงการ9101 กล่าวว่า การเลี้ยงปลาในบ่อดินที่บ้านเวียงเหนือ ชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันบอกว่า ถึงแม้ว่าพื้นที่เลี้ยงปลาจะมีน้อย แต่ทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำให้เป็นอาชีพเสริมที่สามารถต่อยอดได้ และเป็นประโยชน์กับชาวบ้านทุกคน 

ซึ่งปลาที่เลี้ยง มีทั้งปลาสร้อย ปลาดุก ปลาหมอ เพราะเป็นปลาที่เจริญเติบโตในบ่อดินได้อย่างดี และปลาทั้งหมดจะอยู่ในกระชังที่แบ่งเป็นห้อง  ดูแลได้ง่าย แต่คุณภาพปลานั้นจะได้รสชาติที่เหมือนปลาธรรมชาติ

นางสาวสายรุ้ง  กล่าวว่า การทำอาชีพเสริมของเกษตรกร จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะไม่ต้องรอเพียงการทำนา ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทุก3เดือน นั้นคือการจับปลาขาย ทั้งขายในหมู่บ้าน และขายให้กับแม่ค้าพ่อค้าที่มาติดต่อซื้อ และเป็นความโชคดีของเกษตรที่จุดดังกล่าว มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.