เปิดแล้ว”มหกรรมธงฟ้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแม่สาย”หลังน้ำท่วม

16

2

 

วันที่ 26 ส.ค.60 ที่งานแสดงสินค้าชายแดนแม่สาย ณ ลานหลังโรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ติดชายแดน จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์ นายไซแสง ทิบหลวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งรัฐฉาน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดงานการแสดงสินค้า “ธงฟ้าประชารัฐ” ของกรมการ ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 25-29 ส.ค. ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าไทยซึ่งเป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมา และประชุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งไทย เมียนมา เพื่อแลก เปลี่ยนข้อมูล และสามารถตกลงเลือกซื้อหาสินค้า​จากฝั่งไทยเพื่อการขนส่งไปยังประเทศต่างๆ ได้โดยสะดวกด้วย

 

 

3

 

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สินค้าที่นำมาจัดแสดงเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นที่นิยม และเป็นต้องการของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชุมจับคู่การค้าระหว่างผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ซึ่งเชื่อมโยงกับ ประเทศต่างๆ ทำให้ผู้ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งข้ามมาดูสินค้าได้ด้วยตัวเองตกลงเลือกซื้อ และใช้บริการขนส่งสินค้าเพื่อนำผ่านด่านพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้โดยตรง จึงถือว่ามีความสะดวกมาก

 

 

ด้านนานณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมชายแดนทำให้การค้า และขนส่งประสบปัญหาระยะหนึ่ง ซึ่งหลังจากเข้าสู่ภาวะปกติพบว่าชาวเมียนมาพากันเดิน ทางข้ามฝั่งมาหาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก และภายในงานที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ส.ค. คาดว่าก็จะมีประชาชนทั้ง 2 ประเทศเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนได้อย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.