นครเชียงราย อบรมโครงการ ทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับการประกอบการสู่สากล

7

17

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับการประกอบการสู่สากล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มผู้จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.