นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐

1

25

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่พี่น้องในชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของพระทรวงยุติธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” อันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง ภาครัฐกับชุมชน ในการอำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกัน ณ ห้องดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.