นครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร ปธส.๕

9

24

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะครู และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ ๕ (ปธส.๕) พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.