สัมมนาท่องเที่ยวโดย ชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” เดินหน้าเมืองท่องเที่ยวเต็มตัว

21

1505872703576

วันที่ 19 ก.ย.2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธ์เชียงราย”และการจัดนิทรรศการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิถีชุมชน ชาติพันธุ์เชียงราย” โดยมี น.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พ.ต.ท.ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์จารี สารวัตรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป ผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

1505872711524

โดย น.ส.ปราณปริยา กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เน้นการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้มอบหมายให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้ในปี 2561 ได้ประกาศเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีระดมแนวคิด เพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเป็นช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธ์ใน จ.เชียงราย ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มนักศึกษาและผู้สนใจอีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจของกลุ่มชาติพันธ์เชียงราย ผ่านทางการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และยังทำให้เกิดความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ให้รู้ถึงการพัฒนาการที่ก้าวไปข้างหน้าของงานท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายในงานจะมีการสัมนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนและนิทรรศการการท่องเที่ยวชุมชน นำเสนอผลิตภัณฑ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนที่น่าสนใจ

1505872709343

ทางด้าน ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยว เพราะมีการนำเอาอัตลักษณ์ของชาติพันธ์อันหลากหลายและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ล่ะชุมชนมาเป็นจุดขาย เป็นการสร้างความสนใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย และยังทำให้ชุมชนต่างๆ ที่มีของดีได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าและบริการของชุมชนตนเองออกไปสู่สายตานักท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความกลมเกลียวเพราะการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการประสานความร่วมมือของทุกคนในชุมชน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่แน่นอนให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและชาติพันธุ์ที่มั่นคง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.