อบจ.เชียงราย ออกสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เวียงแก่น

1

10

4 ก.ย. 2560 พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันฯ และสำนักการช่าง อบจ.เชียงราย ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทต.หล่ายงาว ทต.ม่วงยาย ทต.ท่าข้าม และ อบต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ออกสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.