อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ ก่อสร้างและซ่อมแซม

4

5

6 ก.ย. 2560 คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง ม.13 ต.ต้า อ.ขุนตาล-ม.6 ต.เวียง อ.เทิง 2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง ม.5 ต.แม่ต๋ำ ถึง ม.7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย ถึงบ้านสันทรายงาม ม.2 ต.สันทรายงาม อ.เทิง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.