เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

5

4

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ในคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของเมือง และการจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนำเสนอด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.