เหนือตอนบน 2 เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนดึงนักท่องเที่ยวทั่วไทย

19

IMG_8758

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ไร่แม่ฟ้าหลวงบ้านป่างิ้วต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงรายนายเลิศชายหวังตระกูลดีผอ.ททท.สำนักงานเชียงรายนายกิตติทิศสกุลประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับคณะตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้ประกอบการทัวร์และสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อส่วนกลางที่เดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Agent Media Fam Tirip ในเส้นทาง CBT& The Connecting Trip โดยมีนายสัมพันธ์จรรยาหาญ  กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจ.เพชรบูรณ์นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากชุมจากหลากหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางอีสานเดินทางมาร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ซึ่งภายในงานมีกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนของจ.เชียงรายต่างพากันนำสินค้าและบริการรวมไปถึงการแสดงมาโชว์ให้กับคณะท่องเที่ยวได้รับชม

IMG_8745

โดยนายเลิศชาย  กล่าวว่ายินดีที่ได้มาพบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เดินทางมาสำรวจเส้นทางในครั้งนี้ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนกำลังได้การตอบรับอย่างดีจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศทำให้ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยเชียงรายพะเยาแพร่และน่านได้ผลักดันให้เกิดการท่องเที่แบบเชื่อมโยงโดยทำการคัดสรรหมู่บ้านซึ่งมีความโดดเด่นและมีการบริหารจัดการที่ดีเข้ามาจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ The Local Experience Trip เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยือนและสัมผัสโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนหลายล้านคน

IMG_8749

ด้านนายกิตติกล่าวว่าเพื่อเป็นการนำร่องและจัดการเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆจึงเป็นโอกาสดีที่ทางคณะได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจ.พะเยามีเส้นทางหมู่บ้านที่น่าสนใจอาทิวัดแสนเมืองมาตั้งอยู่บ้านมางต.หย่วนอ.เชียงคำ  ส่วนที่จ.แพร่มีหมู่บ้านแม่แรมต.เตาปูนอ.สอง  เป็นหมู่บ้านถิ่นอาศัยชาวไทยภูเขาเขาเผ่าม้งช่วงเดือนธ.ค. ถึงม.ค. ของทุกปีทางหมู่บ้านมีการจัดเทศกาลปีใหม่ม้งหมู่บ้านที่น่าสนใจคือบ้านแม่พร้าวเป็นหมู่บ้านสาขาของบ้านดอนชัยสักทองต.สะเอียบอ.สองที่นี่มีประเพณีปีใหม่ลูกข่าง  ช่วงเดือนธ.ค.– ม.ค. ของทุกปี  เป็นการรวมเอาประเพณีของชนเผ่าทั้งปีมาจัดแสดงที่จ.เชียงรายบ้านกิ่วกาญจน์ต.ริมโขงอ.เชียงของโดยเฉพาะที่“ลั่นเจียลอดจ์” ท่านจะได้โอบกอดจากธรรมชาติท่ามกลางขุนเขามาสัมผัสวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมชาวเขาเผ่าม้ง

IMG_8756

ด้านนายสัมพันธ์กล่าวว่าการเดินทางสัมผัสชุมชนท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นอกจากจะได้ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินยังได้รับความรู้ที่ทางพื้นถิ่นมีซึ่งทางจ.เพชรบูรณ์ไม่มีเช่นลักษณะการท่องเที่ยวชนเผ่าม้งและทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร  ต.แม่ยาวอ.เมืองเชียงรายที่ในพื้นที่ไม่ค่อยมีแต่ทางกลุ่มสามารถความเข้มแข็งเหล่านี้ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งไปประยุกค์ใช้ในพื้นที่ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มีเช่นหมู่บ้านตนมีฝายน้ำล้นป่าชุมชนมีเขาและถ้ำซึ่งเป็นเรื่องของระบบนิเวศน์จึงจะจัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางภาคเหนือได้

IMG_8759

ขณะที่นางนิดารัตน์คูณสมบัติ  ผู้ประกอบการกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนอ.ศรีเทพจ.เพชรบูรณ์กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภาเหนือตอนบน 2 กับจ.เพชรบูรณ์เชื่อว่าสามารถทำได้แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐบ้างและทางชุมชนเองก็นำความรู้ประสบการณ์จากการลงพื้นที่ศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตนเองซึ่งเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวชนบทวิถีชีวิตแบบพอเพียงซึ่งอาจทำร้านค้าและโฮมสเตย์เพิ่มเติมซึ่งอ.ศรีเทพก็มีประวัติศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้  ซึ่งแม้วิถีชีวิตจะไม่เหมือนกันแต่แลกเปลี่ยนกันได้ทั้งวัฒนธรรมและนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้น.ส.ปราณปริยาพลเยี่ยมผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.เชียงรายเปิดเผยว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนกำลังได้การตอบรับอย่างดีจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศทำให้ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยเชียงรายพะเยาแพร่และน่านได้ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงโดยทำการคัดสรรหมู่บ้านซึ่งมีความโดดเด่นและมีการบริหารจัดการที่ดีเข้ามาจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ The Local Experience Trip เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยือนและสัมผัสโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนหลายล้านคน.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.