นครเชียงราย ร่วมพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าและพระบรมสารีริกธาตุ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช

4

22310620_553748668300170_2606696164631327182_n

วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าและพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องจาก มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ได้ดำเนินการก่อสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิญาณมุนี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล มีความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้กำหนดให้มีพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้า พระบรมสารีริกธาตุและร่วมเทปูนหล่อส่วนเศียรพระฯ ณ ดอนเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.