ทน.ชร.รับมอบโล่รางวัลตลาดสดติดดาวตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาว

2

วัน พฤหัสบดีที่ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางนงคราญ กันกา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลตลาดสดติดดาวตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาว ที่กรมการค้าภายในที่ได้ได้จัดส่งโล่รางวัลให้กับจังหวัดเชียงรายโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบ โล่รางวัลผลจากการที่เทศบาลนครเชียงรายได้พัฒนาตลาดสดเดทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 ศิริกรณ์ เป็นตลาดสดที่มีมาตรฐานเช่น การปิดป้ายแสดงราคา การใช้เครื่องตวงวัดที่ได้มีมาตรฐาน มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและมีความพร้อมในการรองรับการเป็นตลาดยุคใหม่ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.