ป่ากลางเมืองเชียงราย”คีรีชัยยามะ” ได้เกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

10

29 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายสนอง บุญเรือง ประธานโครงการคีรีชัยยามะข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย รับมอบเกียติบัตรมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าพัฒนาพื้นที่ภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.