ทีมงานรายการสรุปผลงานของการดำเนินระบบการดูแลผู้สูงอายุในส่วนของ (สสส.) เพื่อเผยแพร่การเป็นต้นแบบการเรียนรู้ร่วมกันถ่ายทำมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

5

24 ก.ย.62 นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ แจ้งว่าทางทีมงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้ให้ความสนใจระบบการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย จากนโยบายท่าน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่ได้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงอยากจะขออนุญาตถ่ายทำรายการ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.