เทศบาลนครเชียงรายชนะเลิศสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น3สมัย

11

วันที่ 8 ต.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวชื่นชม และขอขอบคุณ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นปีที่ 3 (พ.ศ.2556, 2557 และ 2562) โดยบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น ได้แก่ นางจิรธนา ชิษณุธัญโชติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน โดยมีนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นนายทะเบียน


ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ จึงทำให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นสำนักทะเบียนมาตรฐานและเป็นตัวอย่างของสำนักทะเบียนอื่นๆ อีกด้วย โดยในวันเสาร์ทางการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนเปิดให้บริการ ส่วนวันอาทิตย์ เปิดให้บริการทางทะเบียนราษฎรเทศบาลนครเชียงรายอีกด้วย เทศบาลนครเชียงรายจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.