ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรม S-LEARN-NET และตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆเกี่ยวกับนวัตกรรมของเทศบาลนครเชียงราย

2

15 พ.ค.62 เวลา 08.30น.เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลนักวิจัยผู้ทำการประเมินในพื้นที่ เพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 ประเภท โดดเด่น โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทนหน่วยงานส่วนราชการ ตัวแทนภาคประชาสังคม ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรม S-LEARN-NET และตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆเกี่ยวกับนวัตกรรมของเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.