เตรียมความพร้อมโครงการนำสายเคเบิลไฟฟ้าลงดินเทศบาลนครเชียงราย

16
วันที่ 3 ส.ค.63 หลังจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินเขตเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อความปลอดภัย และความสวยงาม อีกทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนตลอดจนเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.