วันนี้วันพระขึ้น๑๕ค่ำเดือน๙ 

25
วันที่ 4 ส.ค.63 ด้วยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จัดทำโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๒หนองบัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย และชุมชนหนองบัว ร่องปลาค้าว เกาะทอง ศรีทรายมูล วังดินและชุมชนสันติสุข ร่วมเข้าวัดปฎิบัติธรรม ณ วัดเชตวัน (พระนอน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนำเอาหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.