เทศบาลนครเชียงรายต้อนรับคณะเดินทางมาส่งข้าราชการโอนย้าย

16
วันที่ 4 ส.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนรับคณะเดินทางมาส่ง นางพัชรี แซมสนธ์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย จะร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนของเทศบาลนครเชียงรายต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.