(มีคลิป)ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ค้าชายแดน ลงทะเบียน ยื่นโควต้าขนส่งสินค้า รถบรรทุกรอข้ามพรมแดนเพียบ เข้าเมียนมาหลังถูกควบคุม ให้เข้าได้เพียงวันละ 6 คัน

1,110

เวลา 13.00 น.วันที่ 17 ก.ย.63 ที่สำนักงานของหอการค้า อ.แม่สาย ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค อ.แม่สาย นางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานหอการค้าอำเภอแม่สาย ได้เปิดให้ผู้ประกอบการได้เข้าไปลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับส่งออกสินค้าข้ามไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ตามโควต้าที่ทางการท้องถิ่น จ.ท่าขี้เหล็ก กำหนดให้ไปได้วันละเพียง 6 คัน โดยมีผู้ประกอบการไปลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 300 คัน ทางหอการค้า อ.แม่สาย จึงได้เชิญผู้ประกอบการทั้งหมดร่วมประชุมหารือกันที่สำนักงานหอการค้า อ.แม่สาย เพื่อหาวิธีแก้ไขและจะนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งไทยและเมียนมา

 

โดยเหตุการณ์ดังการณ์ดัวกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 22 กำหนดให้รถยนต์ตู้บรรทุกสินค้าจากประเทศเมียนมาข้ามมารับสินค้าใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชายแดนติดกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ได้วันละ 168 คันโดยให้มีการเปลี่ยนคนขับเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยก่อนเข้าสู่ชั้นในของประเทศ มีผลตั้งแต่วันน17 ก.ย.63 ต่อมาทาง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาได้มีคำสั่งอนุญาตให้รถสินค้าไทยเข้าไปในเมียนมาวันละเพียง 6 คันและรถจากเมียนมามายังฝั่งไทยได้เพียง 6 คันเท่ากันนั้น ได้ทำให้การค้าชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรตรงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย มีความแออัดเนื่องจากตามปกติจะมีการขนส่งสินค้าผ่านจุดดังกล่าววันละกว่า 300-400 เที่ยวตลอดทั้งวัน ส่งผลให้รถบรรทุกสินค้าทั้งรถขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบรรทุดน้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค จอดรออยู่ที่ด่านพรมแดนโดยบางส่วนเป็นพืชผักและอาหารได้นำมาวางกองกันริมทางโดยไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถข้ามพรมแดนไปได้หรือไม่

สำหรับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาที่สะพานแห่งที่ 2 ที่ อ.แม่สายตั้งแต่เดือน ต.ค.2562-ส.ค.2563 นี้ มีสินค้าไทยส่งออกไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก มูลค่า 12,244,019,935.60 บาท โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 10,803,646,550.06 บาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมากถึง 4,551,742,832.64 บาท น้ำมันเชื้อเพลิง 2,321,141,738.28 บาท สุรา 1,168,833,962.22 บาท ปูนซีเมนต์ 597,971,136.79 บาท เครื่องดื่ม 584,629,823.74 บาท ไวน์ 346,959,654.18 บาท ไฟฟ้า 297,327,916.48 บาท เครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว 274,034,274.69 บาท เหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย 248,726,900.66 บาท ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและผ้าอนามัย 212,965,268.06 บาท ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 1,440,373,385.54 บาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตรา เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,127,377,485.75 บาท ผลส้มสด 54,542,400 บาท ไม้สักแปรรูป 40,169,583.65 บาท ใบชา 18,060,039.02 บาท แร่แมงกานีส 103,621,093.34 บาท เศษเหล็ก 37,510,686 บาท เศษอลูมิเนียม 14,885,300 บาท ทำให้ด่านศุลกากรแม่สายสามารถจัดเก็บรายได้เข้าประเทศจากอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีมหาดไทย ได้รวมกัน 23,784,161.39 บาท และจากมาตรการของฝ่ายเมียนมาดังกล่าวทำให้หอการค้า จ.เชียงราย คาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าจะลดลงอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.