เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาพื้นที่ฝูงบิน๔๑๖เชียงราย

12
วันที่ 18 ก.ย.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง กองทัพอากาศ กับจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย) ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม
ทั้งนี้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จะเกิดกับ ชุมชุนรอบที่ตั้งฝูงบิน ๔๑๖ ฯ และประชาชน ชาวจังหวัดเชียงรายในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.