ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเข้าพบนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

193

วันที่ 17 พ.ย.63 นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เข้าพบนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย พร้อมกันนี้ได้ร่วมพูดคุยทางกรมธนารักษ์มีนโยบาย “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ในที่ราชพัสดุ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่ต้องดำเนินการบูรณาการร่วมกันที่เกี่ยวข้องในแต่ละชุมชนพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.