โครงการบริหารจัดการศึกษาทัศนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านการศึกษา

232

 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร บุคลากร ในโครงการบริหารจัดการศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และนำมาพัฒนาการ เพิ่มศักยภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

214

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.