(มีคลิป) นครเชียงรายจัดดนตรีรุ่นจิ๋วดาวน์ทาวน์เชียงราย

333

เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรการแข่งขันทักษะด้านดนตรีนครเชียงรายสตริงคอมโบ ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย.และวันที่ 28-29 พ.ย.63  ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (อาคารดาวน์ทาวน์) ถนนประสพสุข เทศบาลนครเชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันแสดงความสามารถบนเวที โดยเวทีตั้งอยู่ในอาคารดาวน์ทาวน์ซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 1

โดยแบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5 วง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 14 วง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 26 วง และรุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 11 วง ซึ่งพบว่ามีเยาวชนแต่ละวงต่างกระตือรือร้นในการเข้าประกวดอย่างเต็มที่ เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาวิกฤติไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มานาน โดยในการแข่งขันครั้งนี้ก็มีการใช้มาตรการคัดกรองผู้เข้ารับฟังอย่างเข้มงวด ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารซึ่งพากันแวะชมความสามารถของเด็กและเยาวชน

นายวันชัย กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงรายมุ่งสร้างสรรค์นครเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืน แต่ที่ผ่านมามีวิกฤติไวรัสโควิด-19 จึงทำใหกิจกรรมต่างๆ ต้องงดกันไปหลายกิจกรรม ปัจจุบันสถานการณ์ลดน้อยลงทำให้เป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าเชียงรายเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย โดยเฉพาะต่อบรรดานักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในฤดูหนาวนี้ให้ได้มีความสุข และยังบ่งชี้ว่าเชียงรายเป็นเมืองศิลปะที่มีศิลปินจำนวนมากซึ่งนอกจากจะเป็นศิลปินด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม แล้วยังมีด้านดนตรีที่มีความสามารถมากอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.