เชียงรายเปิดปฏิบัติการ S.C.R. สกัดกั้น เชื้อไวรัสโควิด 19 ในตามแนวชายแดน ลงทะเบียนขอกลับอีก 52 คน

89

วันที่ 11 ธ.ค.63 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดหน่วยปฏิบัติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการยุทธกิจ ภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายปลอดภัย Save Chiang Rai หรือ S.C.R. ในเส้นทางหรือพื้นที่ ที่อาจมีบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย โดยมีกำลังจาก ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย สภ.เกาะช้าง ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ตชด.327 ชรบ. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้วงร่วมปฏิบัติภารกิจ

โดยปฏิบัตการดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ลักลอบเข้าเมืองจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน เมียนมา และเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 เดินลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่ ทำให้เกิดความกังวลของประชาชนในพท่นที่ โดยเฉพาะจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีรายงานว่า พบเห็นแรงงานต่างด้าวเข้าไปดื่มสุราสังสรรค์กันในร้านอาหารโดยไม่ให้ความร่วมมือในการรักษามาตรฐานทางสาธารณสุข เกรงว่าจะเกิดการระบาดของโรค และอาจเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองมาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิดที่อาจแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

ออกตรวจคัดกรองบุคคลในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจเอกสารการเข้าเมือง ตลอดทั้งใบอนุญาตทำงาน พร้อมทั้งพบปะอธิบายการดำเนินชีวิตประจำวันที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และการระวังป้องกันรักษาสุขภาพด้วยตน้ฝเองด้วยมาตรการทางสาธารณสุข โดยในจุดแรกสวนส้ม หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ที่มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ทำงานภาคการเกษตร 41 คน ซึ่งทุกคนมีหลักฐานประจำตัว ใบอนุญาตทำงาน และเอกสารเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายครบทุกคน

 

ด้าน อ.เชียงแสน พ.อ.พักตร์พงศ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยชุดออกปฏิบัติภารกิจ พร้อมกับนายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน พร้อมชุดกำลัง มีเป้าหมายออกตรวจสถานประกอบการและสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรอารีย์ วัสดุก่อสร้าง และ บริษัท คิง เดคคอเรชั่น จำกัด ผลการปฏิบัติได้ประชุมทำความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การปฏิบัติตนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค และการดำเนินชีวิตที่ดีและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขอนามัย ซึ่งแรงงานให้ความร่วมมือดี

ที่ อ.เชียงของ พ.ต.อ. มานพ เสนากุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกว่า 40 นาย โดยกำหนดจุดเป้าหมายเข้าตรวจที่บริษัท เชียงรายพืชผล จำกัด มีแรงงานต่างด้าวทำงานโดยถูกกฎหมาย 21 คน และห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยวงพืชผล มีแรงงานต่างด้าวทำงานโดยถูกกฎหมาย 4 คน ผลการปฏิบัติได้ประชุมทำความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การปฏิบัติตนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค และการดำเนินชีวิตที่ดีและไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขอนามัย และการรับจ้างแรงงานภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งแรงงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่อยู่เป็นระยะ เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสาธารณภัย ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งหากภาครัฐทำการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวล่าช้าย่อมจะทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ดังนั้น หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญลำดับแรกที่จะช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงรายจึงมีกำหนดให้ปล่อยชุดปฏิบัติการ S.C.R ในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การทำงานโดยผิดกฎหมาย และเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการก่ออาชญากรรมควบคู่ขนานไปพร้อมกันด้วย

 

 

นอกจากนี้มีรายงานว่ามีคนไทยที่ตกค้างใน จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดินทางข้ามมายัง อ.แม่สาย จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ที่กักตัวดูอาการอยู่ในส Local state quarantine ประมาณ 170 คน และพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 37 คนปัจจุบันรักษาหายไปและถูกส่งตัวกลับบ้านเกือบหมดแล้ว โดยล่าสุดทางการท้องถิ่น จ.ท่าขี้เหล็ก ได้ประสานงานผ่านคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา ระดับท้องถิ่น หรือTBC ฝ่ายไทยว่ามีคนไทยที่ลงทะเบียนขอกลับจำนวน 52 คน พร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

 

ซึ่งตามขั้นตอนของประเทศเมียนมาเนื่องจากเกือบทั้งหมดเดินทางเข้าเมืองเมียนมาโดยผิดกฎหมาย โดยลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติดังนั้นจะต้องนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อทำการเปรียบเทียบปรับก่อน จากนั้นจะนำตัวส่งข้ามแดนมายังฝั่งไทยโดยทันทีทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ส่วนผู้ที่พบการติดเชื้อนั้นได้มีการประสานมายัง TBC ฝ่ายไทยเพื่อขอให้จัดรถพยาบาลข้ามไปรับตัวเป็นกรณีพิเศษต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.