กองกำลังผาเมือง สนธิกำลัง เปิดปฏิบัติการ Re X-ray ป้องกัน COVID-19

270

คืนวันที่ 11 ธ.ค.63 กำลังทหารกองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.กองกลังผาเมือง ร่วมกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย ได้นำเจ้าหน้าที่สนธิกำลัง กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในพื้นที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.เชียงราย เปิดปฏิบัติการ Re X-ray ตรวจสอบ บุคคลกลุ่มเสี่ยงและบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึง รณรงค์ชาวบ้านในพื้นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.เชียงราย ได้แก่ อ.แม่สาย, อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ห้วงวันที่ 9-15 ธ.ค.63

โดยในพื้นที่ตามแนวชายแดน ใช้กำลังทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทาง ท่าข้าม รวมถึงการตั้งจุดสกัดตามเส้นทางเลียบแนวชายแดน เสริมด้วยมาตรการในการติดตั้งไฟส่องสว่าง การขึงรั้วลวดหนาม การใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษทั้งกล้อง CCTV และโดรน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสกัดกั้นผู้ที่จะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ตอนในหรือพื้นที่ชุมชน ใช้กำลังจาก เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองโควิด ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ รวมไปถึงบุคคลแปลกปลอมที่เข้ามาในหมู่บ้าน

ส่วนการปฏิบัติตามในพื้นที่เสี่ยง บริเวณสถานประกอบการ ร้านค้า โรงงาน บ้านเช่า หอพัก และ ตามไร่สวนในพื้นที่ ใช้กำลังจากฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง รวมถึง แรงงานและพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในการค้นหาตรวจสอบ บุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ทางรัฐกำหนด นอกจากนี้ยังทำการตั้งจุดตรวจตามเส้นทางหลักรอง ที่ใช้ออกจากอำเภอ โดยใช้กำลังของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อาสาสมัครรักษาดินแดน เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะออกจากอำเภอชายแดนเข้าพื้นที่ตอนในของ จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเข้ามาใน จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.