เชียงรายไม่พบผู้ติดเชื้อ 14 วันประกาศเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ

27

วันที่18ธ.ค.63 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาณประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังจังหวัดเชียงรายไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่หรือปลอดเชื้อมาเป็นระยะเวลานานกว่า 14 วัน ส่วนผู้ปวยในพบในระยะหลังเป็นการพบใน Local State Quarantine

นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สาธารณสุขควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไว้ได้แล้ว การพบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดเชียงรายเป็นการพบใน Local State Quarantine ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐบาลไทยอยากให้กลับเข้ามาอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาให้หายขาดจากการติดเชื้อ ซึ่งทางจังหวัดเตรียมห้องพักสำหรับเป็น Local State Quarantine ไว้อย่างเพียงพอที่จะรองรับอย่างแน่นอน
ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ทำให้จนถึงวันนี้ปลอดเชื้อมาเกินกว่า 14 วันตามมาตรฐานที่จะทำให้จังหวัดสามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อได้ ส่วนการติดเชื้อของผู้ที่อยู่ใน Local State Quarantine อยู่ในการควบคุมของแพทย์อยู่แล้ว

“งานต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดอนุญาตให้จัดตามปกติ นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวกันได้ เพียงแต่อาจจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นเหมือนกันทั่วประเทศ เช่นสวมแมส รักษาระยะห่าง โดยในส่วนของการจำกดจำนวนคนในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ก็มีมาตรฐานที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.