ฉก.ม.3 ฝึกป้องกันยาเสพติดหมู่บ้านชายแดน

215

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอาสาป้องกันยาเสพติด ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ชั้นใน และตามแนวชายแดน ภายใต้โครงการเชียงรายเมืองมั่นคง และปลอดภัยแบบบูรณาการ

วันที่ 6 ก.พ.64 เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารพราน ฉก.ทพ.32 กองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นำโดย พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.ฉก.ม.3 พ.อ.วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์ ผบ.ฉก.ทพ.32 ได้จัดการฝึกอบรม การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ชั้นใน และตามแนวชายแดน ภายใต้โครงการเชียงรายเมืองมั่นคง และปลอดภัยแบบบูรณาการ โดยได้รับงบประมาณในการจัดโครงการจากจังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โดยได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการใน 3 อำเภอชายแดน คือ โดยจัดที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าเมี้ยง หมู่ 9 ตำบลป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย แห่งที่ 2 จัดที่สำนักสงฆ์พุทธสถาน บ้านจะลอ หมู่ 10 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายและจุดที่ 3 จัดที่ หอประชุมพระเจ้าพรหมราช 750 ปี ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 240 คน ซึ่งการจัดโครงการนี้สืบเนื่องจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ได้รับมอบภารกิจในการป้องกันประเทศ และปรายปรามยาเสพติด ตามแนวชายแดน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน ใน 7 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 342 กิโลเมตร ด้านเมียนมา 153 กิโลเมตร ด้าน สปป.ลาว 189 กิโลเมตร

 

ซึ่งสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาขยายเครือข่ายและมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จำนวนมาก และบ่อยครั้ง จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาพักในหมู่บ้านตามแนวชายแดน และลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ที่ผ่านมา ได้มีการจับกุมเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเชียงราย แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ยาเสพติด ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา ทาง ฉก.ม.3 ได้จัดกำลังพล เข้าสกัดกั้นอย่างเต็มขีดความสามารถ แต่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดจึงไดมีการดำเนินการเชิงรุก เพื่อป้องกันและยับยั้งการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่หมู่บ้านตามแนวชายแดน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม การฝึกอบรม การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ ชั้นใน และตามแนวชายแดน ภายใต้โครงการเชียงรายเมืองมั่นคง และปลอดภัยแบบบูรณาการ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน และเยาวชนทั่วไปในพื้นที่เป้าหมาย ในจังหวัดเชียงราย โดยรวมทั้งสิ้น จำนวน 25 รุ่น ภายใต้โครงการเชียงราย เมืองมั่นคง และปลอดภัยแบบบูรณาการ

 

โดยในการฝึกอบรม ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข มาอมรมความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การป้องกันยาเสพติดในชุมชน รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เช่นการตรวจค้นรถ การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่จะดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจัง และต่อเนื่องไม่ให้ปัญหายาเสพติด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความสงบสุข ปลอดภัยของประชาชน เพื่อทำให้หมู่บ้าน ชุมชน มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด รวมกถึงสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน และกดดันกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่พื้นที่ตอนใน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.