มฟล.เอาจริงเริ่มต้นแบบต้านคอรัปชันระดมนศ.ปฏิญานหอประชุมสมเด็จย่า

10
3
4
5
ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.จัดให้มีการจัดกิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีคณาจารย์ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน โดยพิธีจะเริ่มต้นด้วยการที่ รศ.ดร.วันชัย ถวายพานพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเข้าสู่การกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่องไม่ทุจิต ไม่สิ้นชาติ โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จากนั้นผู้แทนนักศึกษา มฟล.นำกล่าวแสดงเจตนารมณ์การต่อการการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบต่อหน้าผู้เข้าร่วมงาน
รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่าการทุจริตคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับประเทศไทยอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าควรส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าก็ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมคนดีว่าต้องไม่คดโกงและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรก็ไม่อาจจะโต้แย้งถึงความจริงในเรื่องดังกล่าวได้ว่าการที่มีคนดีและคนไม่คดโกงรวมทั้งไม่คดโกงคนอื่นนั้นก็หมายถึงการไม่ส่งเสริมให้คนทุจริตคอรัปชั่น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของข้อความที่ตั้งอยู่หน้าอาคารมหาวิทยาลัยว่า “เราโชคดีที่มีในหลวง” ดังนั้นในฐานะนักศึกษาที่จะต้องจบการศึกษาออกไปสู่สังคม รวมไปถึงคณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย จำต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากและประกาศให้โลกรู้ว่าเราในฐานะคนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่ต้องการการทุจริตคอรัปชั่น
รศ.ดร.วันชัย กล่าวอีกว่าตัวอย่างการทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นภัยต่อสังคมคือกรณีมีโครงการบางโครงการแล้วผู้ดำเนินการคดโกงเอางบประมาณไปราว 30% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด เมื่อมีเอกชนเข้าไปรับเหมาก่อสร้างโครงการนั้นๆ ก็ย่อมจะต้องแสวงหากำไรยกขั้นต่ำประมาณ 20% ของงบประมาณโครงการทั้งหมดเช่นกัน ดังนั้นก็จะเหลืองบประมาณที่ต้องใช้เพื่อการดำเนินการเพียงแค่ 50% ทำให้โครงการไม่มีคุณภาพและส่งผลเสียต่อผู้ที่จะใช้ประโยชน์ในโครงการซึ่งก็คือประชาชนทั้งหมดนั่นเอง ส่วนคนที่ทุจริตคอรัปชั่นโกงกินไปก็กลับมีหน้ามีตาในสังคมและยังมีเงินเพิ่มขึ้น เกิดกลุ่มข้าราชการเลวๆ ที่เห็นแก่ประโยชน์และทำให้เกิดค่านิยมตามที่มีกระแสว่าคนทั่วไปในประเทศเห็นว่าการทุจริตคอรัปชั่นหรือโกงบ้างนั้นสามารถทำได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะปัญหาความวุ่นวายในบ้านเมืองในขณะนั้นก็เกิดขึ้นด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการทุจริตคอรัปชั่นนั่นเอง ดังนั้นในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงต้องร่วมกันลุกขึ้นและประกาศว่าเราจะยอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้อีก
รายงานข่าวแจ้งอีกว่านอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แล้วภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังมีการขึ้นป้ายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นพร้อมชื่อของมหาวิทยาลัยโดยมีข้อความว่า “ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน จงร่วมมือกันพัฒนาชาติของเรา” ขณะที่กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยได้เพิ่มเติมการเน้นการจิตสำนึกในกิจกรรมต่างๆ และหลายกิจกรรมมีการใช้สื่อคลิปบัณฑิตไทยการต่อต้านการโกง มีการให้ข้อมูลสำหรับนักศึกษา การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย การออกแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาและบุคลากร  การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการโกง การดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการโกงในแต่ละสำนักวิชา โดยการประกวดจัดบอร์ด ประกวดออกแบบโปสเตอร์ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อบัณฑิตไทยไม่โกง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.