แบบอย่างที่ดี  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ครูเกษียณอายุราชการ

33

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อุโบสถวัดสวรรคนิ้ว อ.เมือง จ.แพร่ พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร.เจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว เจ้าอาวาสวัดสวรรคนิเวศ ได้แจ้งให้ ดร.เกียรติสุดา กาศเกษม ผอ.รร.วัดสวรรคนิเวศ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่นำข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน 2566 มัครูอุดมลักษณ์ อุ่นอารมย์ ครูพัชรียา รัตนวงศ์และครูวรรณพร ถื่นสืบ เข้าร่วมพืธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ทางวัดสวรรคนิเวศจัดให้ เป็นเวลาเกือบ 2ชั่วโมง

พระครูสิทธิชยาภิรัต ดร.เจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว  เจ้าอาวาสวัดสวรรคนิเวศ เจริญพรกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องจากทางวัดสวรรคนิเวศและรร.วัดสวรรคนิเวศตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน  ทางคุณครูทั้ง 3 ท่าน ได้สนับสนุนช่วยเหลือกิจการของวัดมาโดยตลอด  เป็นเวลานาน ทางวัด
พร้อมคณะพระภิกษุสงฆ์วัดสวรรคนิเวศจึงได้ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ  คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ในวันนี้พื่อเป็นสิริมงคลสืบไป


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.