เชียงรายจัดเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

8

22

เวลา 09.00 น.วันที่ 30 มิ.ย.57 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พล.ต.พัฒนามาตร์มงคล ผบ.กกล.รส.จทบ.ช.ร. เป็นประธานในการจัดงานเสวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อปฏิรูปศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหน่วยงานต่างๆ รวมกว่า 300 คน ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ได้จัดให้มีการกล่าวปฏิญาณตนในการมีเจตนาร่วมเพื่อจะแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางปรองดองไม่แบ่งพวกแบ่งฝ่าย เพื่อความงสบสุขและสันติของประชาชน จากนั้นมีการลงนามเพื่อในสัญญาประชาคม “ร่วมกันปฏิรูป เดินหน้าประเทศไทย”

พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ อันสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีเหตุการร์ไม่สงบภายในประเทศ ทำให้ประเทศไม่สามารถก้าวต่อไปได้ ทำให้เกิดการเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อจะทำให้คนในชาติเกิดบรรยากาศการปรองดองสมานฉันท์

ซึ่งการระดมทุกภาคส่วนมาในครั้งนี้เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูป เพื่อเดินหน้าประเทศไทย และนำไปสู่การเลลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุทติธรรม ที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 300 วันตั้งแต่คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้ควบคุมอำนาจการปกครอง สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกสาขาอาชีพ ทุกภาคส่วน ผู้นำจิตวิญญาณ ปราชญ์ ชาวบ้าน ในจังหวัดเชียงรายเพื่อร่วมเสาวนาค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัด ซึ่งจะได้ช่วยกันนำความขัดแย้งในอดีตและนำประสบการณ์ที่ได้เคยสั่งสมมา ช่วยกันระดมความคิดเห็นและเสนแนวทแก้ไขอย่างเต็มที่ เพื่อที่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จะได้เสนอข้อมูลเข้าสู่สภาปฏิรูปซึ่งเป็น Road Map ระยะที่ 2 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.