แม่ทัพภาค3 เยี่ยมชายแดนเตรียมถก RBC พม่าปลายเดือนหน้า

15

S__639233

 

เวลา 11.00 น.วันที่ 30 มิ.ย.57 พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินโดยเฮลิคอปเตอร์มาฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ค่าเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย จากนั้นได้เดินทางไปตรวจแนวชายแดนไทย-เมียนม่า ที่ อ.แม่สาย ซึ่งอยู่ตรงข้ากับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่า โดยมี พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตร์การ ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย นำเสนอข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปตามแนวชายแดน พร้อมพบปะกับหน่วยงานในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย- เมียนม่า ระดับภูมิภาคหรืออาร์บีซี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 ก.ค.57 ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำดูสถานที่ต่างๆ ตามแนวชายแดน

ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้ตรวจดูบริเวณริมฝั่งลำน้ำสายในถนนลอยจอย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ซึ่งสภาพปัญหาของแม่น้ำสาย บริเวณชุมชนหัวฝาย มีความตื้นเขินสามาารถเดินผ่านได้ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านปงถุง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่า ซึ่งมีสภาพเป็นชุมนมที่หนาแน่น ก่อให้เกิดปัญหาน้ำหลากท่วมอย่างรวดเร็วในฤดูฝน และตื้นเขินในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย-เมียนม่า ระดับท้องถิ่นหรือทีบีซี ได้ประสานขอความร่วมมือกับทางทีบีซีฝ่ายเมียนมาเรื่องการร่วมกันขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่กระทั่งปัจจุบันการดำเนินการยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเนื่องจากรอการอนุมัติจากทางฝ่ายเมียนมาก่อนโดยฝ่ายไทยมีความพร้อมด้วยเครื่องจักรเครื่องมืออยู่แล้ว

จากนั้นได้ เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 ซึ่งตัวสะพานก่อสร้างมานานและพบว่ามีปัญหาการเคลื่อนตัวเล็กน้อยจึงมีโครงการเพื่อจะซ่อมแซม ก่อนจะเดินทางไปตรวจสอบบริเวณจุดผ่อนปรนเกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย ซึ่งติดกับลำน้ำสายพบปัญหามีสิ่งปลูกสร้างในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหน่วยงานในพื้นที่หวั่นเกรงว่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางและพัดพามากัดเซาะฝั่งไทย ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับทราบสภาพการณ์และข้อมูลทั้งหมดจึงจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการประชุมอาร์บีซีกับทางการเมียนมาซึ่งจะมีแม่ทัพภาคสามเหลี่ยม จ.เชียงตุง เดินทางมาประชุมร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 3 ของไทยที่ จ.เชียงราย ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.