มฟล. ร่วมนิทรรศการด้านการศึกษา ณ เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์

21

dr_phunrawie

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. พรรณรวี พรหมนารท ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมนิทรรศการ the 2nd Education & Career  ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเปิดเผยว่า มีนักเรียน-นักศึกษาเมียนมาร์ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลหลักสูตรของ มฟล.อย่างล้นหลาม ด้วยที่ตั้งของ มฟล.อยู่ในจังหวัดเชียงราย ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสปป ลาว อีกทั้งค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรไม่สูงมากนัก จึงทำให้ในแต่ละปี มฟล.มีนักศึกษาจากเมียนมาร์เข้าเรียนกว่า 200 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดของจำนวนนักศึกษาต่างชาติกว่า 400 คน จาก 23 ประเทศ พร้อมกันนั้น คณะจาก มฟล. ยังได้เข้าพบ U AungKoKo ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง (Basic Education High School No.1 Dagon) เพื่อรับฟังการบรรยายระบบศึกษาของเมียนมาร์ และเยี่ยมชมการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.