ทหาร ฉก.ม.2 สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6
วันที่ 4 ธ.ค.57 พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน รอง.ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง ได้เป็นประธานในการเปิดการก่อสร้างฝายหลวงตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 5 ธ.ค.57 ที่บ้านบูซอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านปูนะ ม.4 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อกั้นลำห้วยบูซอในพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งน้ำสำหรับชุมชนและลดปัญหาน้ำหลากซึ่งก่อให้เกิดน้ำป่าได้
โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นด้วยการก่อสร้างฝายต้นน้ำครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พ.ย.56 และแล้วเสร็จกลางปี 57 โดยการผลักดันของ พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตร์การ ผบ.ฉก.ม.3 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่ทาง ฉก.ม.2 จะเข้ารับช่วงต่อมาก่อนหน้านี้
ด้าน พ.ท.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.กองบังคับการควบคุม ฉก.ม.2 กล่าวว่า ประโยชน์ของฝายต้นน้ำนี้จะช่วยลดการชะล้างและพังทลายของดินรวมถึงลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วยเป็นอันดับแรก
จากนั้นจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและแผ่นขยายไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย โดยจะทำให้กลายเป็นจุดช่วยกักเก็บตะกอนทำให้ลำน้ำที่อยู่ตอนล่างตื้นเขินช้าลงทั้งยังช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งของสัตว์น้ำและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่อีกด้วย ที่สำคัญอีกประการช่วยลดความรุนแรงของไฟป่าในฤดูแล้งด้วย
สำหรับฝายดังกล่าวสร้างด้วยวัตถุผสมผสานของคอนกรีต และวัสดุทางธรรมชาติในพื้นที่ เช่น ไม้ไผ่ หิน ทราย โดยทางฝ่ายทหารและหน่วยงานในพื้นที่จะร่วมกับชาวบ้านใช้แรงงานเข้าทำการก่อสร้างตามหลักการสร้างฝายหลวง ซึ่งฝายจะมีความคงทนและประโยชน์มหาศาลแต่ใช้ต้นทุนไม่สูง นอกจากฝายกั้นลำห้วยบูซอดังกล่าวแล้ววันเดียวกันคณะยังไปร่วมก่อสร้างฝายกั้นตามพื้นที่ชายแดนพื้นที่บ้านผาจี ต.เทอดไทย และบ้านแม่แสลบ ต.แม่สลองใน ด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.